Nagłe wydatki w przedsiębiorstwie

Właściwe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to jedna z kluczowych sfer decydujących o jego funkcjonowaniu na rynku. Najlepiej, jeśli w tym procesie uwzględnia się zawsze pewien bufor bezpieczeństwa, który może być w każdej chwili przeznaczony na nagłe wydatki.

51A te mogą być zarówno pozytywne – szansa inwestycyjna, jak i negatywne – np. wzrost ceny surowca lub konieczność zmiany dostawcy. Jeśli jednak tego buforu brakuje lub jego wielkość jest niewystarczająca do podjęcia określonych wydatków, przedsiębiorcy sięgają po kredyty dla firm.

Banki najchętniej udzielają kredytów przedsiębiorstwom o stabilnej pozycji na rynku i wysokich obrotach, z tego względu takim firmom może być łatwiej zareagować na sytuację nagłych wydatków. Czasem kredyty gotówkowe są przeznaczane na zakup dużej ilości towaru w bardzo
atrakcyjnej cenie. Jeśli pojawia się opcja taniego zakupu, potrzeba bardzo szybkiej decyzji o sposobie finansowania, a jeśli ma nim być kredyt, pozostaje nadzieja, że i bank da szybką odpowiedź i umożliwi wykorzystanie środków.